Вітаємо Вас, Гість
Головна З історії України Реєстрація Вихід Вхід   
Меню сайту
Календар
«  Березень 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

ПРОГРАМА З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

І. Найдавніші часи.

1.Початки людської цивілізації на території України.

Первісні люди. Виникнення скотарства, землеробства і реміс­ництва. Матріархальні общини і виникнення племен. Племена трипільської культури. Побут і вірування стародавнього населення. Кіммерійці, скіфи, сармати. Античні міста-держави. Розселення та заняття східних слов'ян. Виникнення державних об'єднань. Боротьба з кочівниками. Східні слов'яни на. території України. Розселення. Анти. Культура і вірування східних слов'ян.

2.Східнослов'янська держава – Київська Русь.

Передумови утворення держави на Русі. Зростання ролі Києва. Соціально-економічне та політичне становище Київської Русі. Запровадження християнства на Русі. Піднесення Київської держави за Ярослава Мудрого. Культура Київської Русі. Історичне значення Київської Русі.

3. Феодальна роздробленість Київської Русі.

Галицько-Волинське князівство в ХII–XIV ст.

Причини роздробленості. Державне відокремлення земель-князівств. Київська, Переяславська і Чернігівська землі: територія і кордони. Виникнення Галицько-Волинського князівства, його соціально-економічний розвиток. Данило Галицький. Заснування міста Львова. Культурні досягнення князівства.

4. Боротьба руських земель проти іноземних поневолювачів.

Навала орд хана Батия на Північно-Західну Русь. Героїчна оборона Києва. Ординське іго. Визвольна боротьба українського народу проти поневолювачів.

5. Українські землі під владою іноземних держав у XIV–XVI ст.

Розчленування України і захоплення її земель Литвою, Поль­щею та іншими сусідніми державами. Захоплення Великим Ли­товським князівством Волині, Чернігово-Сіверщини, Поділля і Київщини з Переяславщиною. Боротьба Польщі, Угорщини і Литви за Галичину і Волинь. Включення Буковини до складу Молдовського князівства. Закарпаття під владою Угорщини.

Литовсько-Руське князівство – феодальна, політична, литовсько-українсько-білоруська держава з елементами федератив­ного устрою і повною автономією українських і білоруських зе­мель. Кревська унія 1385 р. Загарбання Польщею Галичини. Польське феодально-католицьке гноблення у Галичині. Грюнвальдська битва, участь у ній руських воїнів. Загарбання Польщею Західного Поділля. Ліквідація удільних князівств. Загар­бання Туреччиною і Кримським ханством Південної України. За­хоплення московською державою Чернігово-Сіверської землі. Соціально-економічні відносини на українських землях. Литовські статути. Міста і Магдебурзьке право. Закріпачення селян. Загарбання Польщею Київщини, Волині, Брацлавщини. Люблін­ська унія 1569 року. Національний гніт. Брестська церковна унія 1596 р. і боротьба з нею. Петро Могила.

6. Виникнення українського козацтва. Запорізька Січ – Козацька Республіка.

Українська колонізація Подністров'я і Запоріжжя. Виникнення козацтва. Посилення козацтва у другій половині XV– XVI ст. Територія, чисельність, заняття, побут, звичаї. Виникнення Запорізької Січі; устрій, військове мистецтво. Реєстрове козацьке військо. Роль українського козацтва у боротьбі українського народу проти агресії Туреччини і Кримського ханства. Політика П. Сагайдачного. Козацька символіка.

7. Визвольний рух в Україні в кінці XV– першій чверті XVІ ст.

Посилення феодального гноблення. Козацько-селянські пов­стання під проводом Косинського, Наливайка, Сагайдачного. Битва під Хотином. Народні рухи 20–30-х років. Тарас Федорович (Трясило). Яків Острянин. Придушення повстань. Роль братств у визвольному русі.

8. Розвиток культури України в литовсько-польську добу

Розвиток української мови. Книгодрукування. Літописи. Усна народна творчість. Освіта. Острозька і Львівська школи. Братські школи. Києво-Могилянська колегія. Архітектура. Театр. Побут, звичаї українського народу.

9. Визвольна війна українського народу середини XVII ст.

Причини, характер і рушійні сили визвольної війни. Богдан Хмельницький. Початок війни. Перші перемоги на Жовтих Водах, під Корсунем. Розгром польсько-шляхетських військ під Пилявцями. Народні герої: М. Кривоніс, Т. Богун, Д. Нечай. Зборівська битва. Битва під Берестечком 1651 р. Події 1652-1653 рр.

10.Формування української державності в ході визвольної війни

Зборівська угода 1649 р. Формування території Війська За­порізького. Органи влади і управління. Роль гетьмана. Козацька рада: Генеральна старшина. Генеральна військова канцелярія. Зносини з сусідніми державами. Міжнародне визнання.

11. Входження України під протекторат Російської держави  Криза в Переяславі у січні 1654 року. «Березневі статті».

Входження України до складу Росії. Порушення царським урядом Переяславських угод. Введення російських гарнізонів у міста України.

12. Соціально-економічне і політичне становите України в другій половині XVII ст.

Війна Росії з Польщею. Зв'язки України зі Швецією та іншими державами. Загострення відносин з Росією. Смерть Богдана Хмельницького. Боротьба старшинських угруповань за владу в Україні. І. Виговський. Гадяцький договір. Андрусівський договір. Розчленування українських земель. Боротьба народних мас України проти агресії турецьких і татарських феодалів. І. Сірко, П. Дорошенко. «Вічний мир» Росії з Польщею. Поділ України на Лівобережну і Правобережну. І. Самойлович.

13.Україна в першій половині ХVIIІ ст.

Гетьманування І. Мазепи. Об'єднання українських територій. Дипломатична гра. Культурний та економічний розвиток. Північна війна та Україна.  Наступ  царизму  на автономію України.

Українсько-польські, українсько-шведські зв'язки. Полтавська битва. Невдача планів І. Мазепи. Зруйнування російськими вій­ськами Батурина та інших міст і сіл України, Запорізької Січі. І. Скоропадський. П. Полуботок. Українська еміграція. П. Орлик, його Конституція. Створення Нової Запорізької Січі. Особливості соціально-економічного розвитку Правобережжя.

14. Зміни в адміністративно-політичному устрої України в другій половині ХVIIІ ст.

Розвиток сільського господарства. Юридичне оформлення кріпосного права на Лівобережній і Слобідській Україні. Розвиток промисловості. Торгівля. Міста. Централізаторська політика царського уряду. Остаточна ліквідація автономного устрою.

Перша і друга Малоросійські колегії. К. Розумовський. Со­ціальне підґрунтя ліквідації політичної автономії України.

15.Визвольна боротьба народних мас України в другій  половині XVIII століття.

Коліївщина 1768 р., її соціальне та політичне підґрунтя. М. Залізняк, І. Гонта. Рух опришків. О. Довбуш.

16. Входження Північного Причорномор'я та Правобережної України до складу Росії

Російсько-турецькі війни 1768-1774 рр. і 1787-1791 рр. та участь у них українських козаків. Заселення і розвиток Південної України. Заснування Херсона, Миколаєва і Одеси. Поділ Польщі і участь Росії у ньому. Загарбання Росією Правобережжя, західних українських земель Австрійською імперією.

17. Ліквідація царизмом Запорізької Січі

Третя Малоросійська колегія. П. Рум’янцев – генерал-губер­натор «Малоросії». Маніфест Катерини II про руйнацію Січі. Доля козаків. Роздача царизмом запорізьких земель. Історичне значення Запорізької Січі. Кінець Гетьманщини, її місце .в історії українського народу. Утворення губерній та поширення кріпацтва.

18. Українська культура в другій половині XVII–XVIII ст.
Реакційна політика царизму. Русифікація. Заборона української мови в офіційних стосунках. Відтік української інтелігенції до Росії. Києво-Могилянська академія. Освіта. Книговидавнича справа. Наукові знання. Г. Сковорода. Літописи С. Величка, Г. Граб'янки, Самовидця. Музика; М. Березовський, А. Ведель, Д. Бортнянський. Література. Народний побут. Живопис.

19. Українські землі під владою Російської та Австрійської імперій на початку XIX ст.

Колонізаторська політика російського царизму у Південній Україні. Задунайська Січ. Переселення на Кубань. Кубанське козацьке військо. Система адміністративно-територіального уп­равління на українських землях під владою Російської імперії. Адміністративно-територіальна структура «королівства Галіції і Лодомерії». Незацікавленість уряду Австрійської імперії в етнічному розмежуванні східних окраїн, де проживали українці. Асиміляторська політика Габсбургів.

20. Декабристський рух в Україні

Організації декабристів в Україні. Україна в програмних і агітаційних документах декабристів. Повстання Чернігівського полку. Поширення декабристського руху в Україні.

 

21. Початок відродження української свідомості. Українська інтелігенція і формування національної свідомості.

Поява масонства в Україні. Початок українознавства. Культурне відродження. Товариство об'єднаних слов'ян. Кирило-Мефодіївське товариство, його керівники та програмні документи. Репресії царизму проти кирило-мефодіївців. Роль товариства у національно-визвольному русі слов'ян.

22. Національне відродження на західноукраїнських землях в першій половині XIX ст.

Піонери національного відродження в Галичині. «Руська трійця». Події революції 1844-1849 рр. на західноукраїнських землях. Головна Руська Рада, її діяльність. Скасування кріпосного права. Українці в першому парламенті Австро-Угорщини. Перші українські газети. Консолідація українства Буковини та Закарпаття. Лук'ян Кобилиця.

23. Стан і розвиток культури в Україні в першій половині XIX ст.

Антиукраїнська політика царизму в галузі культури. Освіта і наука. Відкриття університетів у Харкові та Києві, ліцеїв і гімназій. Досягнення наук. М. Костомаров, М. Максимович, І.Срезневський, Т. Осиповський, М. Остроградський, І. Котляревський. Т. Шевченко - основоположник нової української літератури та літературної мови. Мистецтво. Зародження української опери. О. Гулак-Артемовський. Кобзарі, бандуристи, лірники. Розвиток культури на західноукраїнських землях, М. Левицький, І. Могильницький, О. Духнович та ін.

24.Криза кріпосницького господарства в Росії. Царські реформи 60–70-х років XIX ст. і Україна

Посилення кріпосницького гніту на початку XIX ст. Нові явища в економіці. Посилення промислового розвитку. Антикрі­посницька боротьба. Устим Кармалюк. Київська козаччина. Похід у Таврію за волею. Підготовка реформ про звільнення селян з-під кріпосної залежності. Скасування кріпосного права. Особливості селянської реформи в Україні. Реформи адміністративно-політичного управління: земська, міська, судова, військова; їх значення для подальшого соціально-економічного розвитку України.

25. Розвиток капіталізму в Україні в другій половині XIX ст.

Розвиток капіталістичної промисловості. Перетворення Укра­їни на вугільно-металургійну базу Російської імперії. Залізниці. Міста. Торгівля. Розвиток капіталізму в сільському господарстві. «Цукрова революція». Підприємці Терещенки. Товарне хлібо­робство та поширення українських сортів злакових в Російській імперії. Розшарування селянства. Формування пролетаріату. Зміни в класовій структурі населення. Економічний розвиток західноукраїнських земель в складі Австро-Угорщини. Пересе­ленські рухи українців наприкінці XIX ст.

26. Національно-визвольний рух в Україні в 60–90-ті роки XIX ст.

Національне гноблення українців у складі Російської та Австро-Угорської імперій. Заборона української мови (Валуївський циркуляр 1863 р., Емський указ 1876 р.). «Хлопомани». Народовці та москвофіли. Культурно-освітнє товариство «Просвіта» у Львові. Активізація українського національного руху. Перший український журнал «Основа». Громади М. Драгоманова, його місце у поглибленні національної самосвідомості українців. "Братство тарасівців", "Молода Україна". Західноукраїнські політичні партії в умовах «нової ери».

27. Розвиток культури України в другій половині XIX ст.

Політика русифікації. Освіта і наука. Реформи освіти на за­хідноукраїнських землях. Громадські наукові організації в Києві, Харкові, Одесі. Наукове товариство їм. Т. Шевченка у Львові.

28. Суспільно-політичний і національний рух в Україні на  початку XX ст.

Земсько-ліберальна опозиція царизму. Ліберальна і демо­кратична інтелігенція в українському національному русі. Ство­рення українських національних партій: РУП, «Спілка», УДП, УРП. Кооперативний рух. Діяльність загальноросійських політич­них партій в Україні. Масова визвольна боротьба.

29. Революційні події в Україні в 1905-1907 рр.

Причини і початок революції. Масові соціальні виступи. Збройні повстання. Піднесення національного руху. Діяльність громадських організацій, «Просвіти». Виникнення масової ук­раїнської преси. Боротьба у Державній Думі за автономію України та українізацію освіти. Активізація національного руху в західноукраїнських землях.

30.Соціально-політичний і економічний розвиток українських земель напередодні Першої світової війни

Україна в умовах столипінського політичного режиму. Розгул шовінізму проти українського національного руху. Аграрна реформа в Україні. Зростання фермерського господарства. Під­несення промислового і сільськогосподарського виробництва. Масовий рух проти російського царизму. Визвольні змагання на західноукраїнських землях. Поширення ідеї незалежності України. Розширення переселенського руху. Життя і діяльність української діаспори.

31.Розвиток культури в Україні на початку XX ст.

Освіта. Розвиток природничих наук: С. Навашин, В. Липський, Л.Сиздиренко, Д. Заболотний, М. Курако, Г. Пулюй. Діяльність Б. Грінчснка. Перші узагальнені науково-популярні праці з історії України О. Єфименко і М. Аркаса. Діяльність М. Грушевського, Д. Багалія, Д.Яворницького, Ф. Вовка, В. Гнаткжа. Література (І. Франко, Леся Українка, М. Коцюбинський, В. Винниченко та інші). Мистецтво. Перший український стаціонарний театр. Музика (М. Лисенко, К. Стецснко, М. Леонтович). Живопис. Товариство "Сокіл", "Січ".

32. Україна в роки Першої світової війни

Початок війни. Україна й українство в планах воюючих країн. Хід військових дій на території України в 1914–1916 pp. Господарська розруха. Окупація російськими військами територій Східної Галичини і Північної Буковини, антиукраїнська русифікаторська політика. Українські січові стрільці. Боротьба за автономію та самостійність України.До тесту

Вхід на сайт
Пошук
МОН України
Департамент освіти
Вінницька ОР
ВРЦОЯО
БГПК
ПедПреса
СтопБулінг
Copyright Обласний гуманітарний ліцей © 2024-2015